DD Nogo 112
DD Nogo 112

DD Nogo 112 Version: 1.0

Author: DiabloDesign | https://diablodesign.eu

Featured Joomla 3.x Responsive Bootstrap

DD NoGO 112 is a template created for Joomla CMS version 3.x. You will find in it a fully functional administration panel, thanks to which you will be able to control everything that is on your website. Thanks to this feature, administering the site is easier than ever. The NoGO 112 DD template was created for demanding clients who expect the highest quality and transparency.
This template is fully responsive, so you do not have to worry about whether your site will look good on your phone or tablet. The demo version of the template has a limited administrative panel. The full version is available after purchasing the license.
 Template compatible with PHP 7.3.1
 Template compatible with the latest JOOMLA 3.9.2 release


DD NoGO 112 to szablon stworzony pod CMS Joomla w wersji 3.x. Znajdziesz w nim pełni funkcjonalny panel administracyjny, dzięki któremu będziesz mógł kontrolować wszystko co znajdzie się na Twojej stronie. Dzięki tej funkcji, administrowanie stroną jest prostsze niż kiedykolwiek. Szablon DD NoGO 112 został stworzony z myślą o wymagających klientach, którzy oczekują najwyższej jakości i przejrzystości.Szablon ten jest w pełni responsywny, przez co nie musisz już przejmować się tym czy Twoja strona będzie wyglądać dobrze na telefonie lub tablecie. Wersja demonstracyjna szablonu ma ograniczony panel administracyjny. Pełna wersja dostępna po zakupieniu licencji. Szablon zgodny z PHP 7.3.1 Szablon kompatybilny z  najnowszym wydaniem JOOMLA 3.9.2


Downloaded 61 times!


Tags:  Busines | Joomla | DiabloDesign